Công Ty vệ sinh công nghiệp Nano Clean

Công Ty vệ sinh công nghiệp Nano Clean

Công Ty vệ sinh công nghiệp Nano Clean

Công Ty vệ sinh công nghiệp Nano Clean chuyên tuyển dụng, đào tạo, điều hành, cung cấp, quản lý nhân viên vệ sinh cho tất cả khách hàng trong cả nước

- Trung tâm thương mại.
- Hệ thống siêu thị.
- Tòa nhà văn phòng, chung cư.
- Văn phòng làm việc công ty.
- Hệ thống các kho cảng, kho vận, bãi hàng.
- Hệ thống ngân hàng, phòng giao dịch.
- Hệ thống trường học các cấp.
- Hệ thống bệnh viện, kho dược.
- Các khách sạn cao cấp.

Xem thêm