Phủ bóng sàn gạch tàu

Phủ bóng gạch tàu

Phủ bóng gạch tàu

- Máy chà sàn công nghiệp
- Máy hút nước công nghiệp
- Pad đen, đỏ, trắng
- Xe ép nước
- Xô sạch đựng hóa chất
- Cốc đo tỷ lệ theo đúng quy định của nhà sản xuất
- Nhiều móp sạch
- Hóa chất TCS 100

Xem thêm