Các gói dịch vụ vệ sinh định kỳ

Các gói dịch vụ vệ sinh định kỳ

Các gói dịch vụ vệ sinh định kỳ

Công ty Nano Clean chuyên cung cấp các gói dịch vụ định kỳ cụ thể như sau:
- Đu dây vệ sinh kính ngoài
- Giặt thảm văn phòng công ty
- Dịch vụ giặt ghế văn phòng
- Phục hồi đánh bóng sàn đá
- Chống thấm phục hồi sơn mới sàn mái tôn nhà xưỡng
- Đu dây chống thấm mặt ngoài
- Vệ sinh phủ bóng gạch tàu
- Phủ bóng bề mặt bằng công ghệ Nano
- Phục hồi làm mới sàn EPOXY

Xem thêm