Vệ sinh phủ bóng sàn gỗ cao cấp

Phủ bóng sàn gỗ

Phủ bóng sàn gỗ

- Xô chứa < 20 Lit
- Biển báo khu vực đang thi công
- Hóa chất làm sạch sàn gỗ
- Hóa chất đánh bóng sàn gỗ
- Pad đỏ hoặc trắng
- Máy đánh sàn công nghiệp
- Máy hút bụi công nghiệp

Xem thêm