Vệ sinh kéo kính mặt trong

Vệ sinh kéo kính mặt trong

Vệ sinh kéo kính mặt trong

- Xô đựng nước sạch < 20 lit
- Hóa chất lau kính
- Khăn 3 M
- Giao cạo keo
- Cây cọ quét bụi
- Cây ba tăng chuyên dụng
- Thang chữ A
- Bộ gạt kính chuyên dụng

Xem thêm