Vệ sinh cầu thang bộ

Vệ sinh cầu thang bộ

Vệ sinh cầu thang bộ

- Quét thu gom rác nổi bỏ đúng nơi quy định
- Lau tay vịn cầu thang
- Đục bỏ vữa hồ bán trên sàn cầu thang
- Vệ sinh len cầu thang
- Vệ sinh hệ thống PCCC
- Vệ sinh hệ thống chiếu sáng, máng đền trần....
- Lau tay vịn cầu thang
- Làm sạch các cánh cữa được bố trí trong khu vực này
- Vệ sinh làm sạch sàn cầu thang bộ

Xem thêm