Du dây vệ sinh kính mặt ngoài sau xây dựng

Đu dây vệ sinh kính mặt ngoài sau xây dựng

Đu dây vệ sinh kính mặt ngoài sau xây dựng

- Lột Protex khung nhôm, khung trang trí
- Vệ sinh khung bao
- Cạo keo dính trên bề mặt kính
- Tẩy các vết sơn bám trên bề mặt
- Bắn dặm keo còn sót lại
- Vệ sinh kéo kính mặt ngoài
- Lau khô hoàn toàn bề mặt kính

Xem thêm