Chi tiết bài viết

Tầm nhìn

- Vâng có thể người này nói người kia sống ảo nhưng không như thế thì làm sao có động lực để con người vươn lên làm chủ bản thân. Suy nghỉ của bạn tới đâu thì hành động bạn chỉ tới đó nếu bạn không có tầm nhìn thì thực ra bạn đang lao động chứ bạn không phải làm việc. 

- Với tốc độ phát triển một cách chóng mặt của xã hội cơ cấu lao động biến chuyển nhanh theo hướng công nghiệp như bây giờ. Chúng ta phải có một cái nhìn xa hơn, rộng hơn, bao quát hơn và bền vững hơn cho tương lai về sau.

- Công việc chúng tôi đang làm là vệ sinh, quét rác, lau sàn, tẩy bồn cầu...nhưng không vì thế mà chúng tôi không có tầm nhìn lớn. Nguyên tắc, tư tưởng của chúng tôi làm việc là tổng thể cho một cộng đồng lành mạnh. Công việc chúng tôi làm là công việc cụ thể tạo ra giá trị dịch vụ, chất lượng cho xã hội này. Chúng tôi đã đóng góp một phần không nhỏ cho sự phát triển của xã hội này. Qúy vị nên hiểu rằng làm việc gì làm như thế nào không quan trọng vì việc làm và tầm nhìn là hai khái niệm khác nhau.

- Tầm nhìn đi đôi với chiến lược phát triển của một công ty và tôi muốn như thế nào thì công ty sẻ phát triển như thế đó. Đúng không các bạn? Và tôi muốn công ty tôi sẻ trỡ thành công ty vệ sinh hàng đầu tại Việt Nam.

- Lúc tôi 28 tuổi tầm nhìn của tôi là thành lập một công ty chuyên về vệ sinh công nghiệp. Và bây giờ tôi là chủ một công ty vệ sinh công nghiệp.

Trân trọng!