Chi tiết bài viết

Chuyên nghiệp

Đội ngũ nhân viên được đào tạo có kinh nghiệm điều hành quản lý lâu năm trong lĩnh vực vệ sinh. Đã trãi qua nhiều khóa thực địa tại các dự án lớn trong và ngoài nước.